Sytuacja na rynku nieruchomości ulega ciągłym zmianom. Zmiany dotyczą m.in. prawa, popytu i podaży, technologii budowy. Wszystkich zmian nie sposób zauważyć, dlatego warto skorzystać z porad odpowiednio przygotowanych osób.
 

Firma Property House wykonuje także nie stanowiące operatu szacunkowego: analizy rynku nieruchomości, analizy stanu prawnego nieruchomości, opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości, analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych, analizy ekonomiczno-finansowe, opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości oraz określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Firma świadczy także usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami

 

Oferta firmy Property House obejmuje także sporządzanie biznes planów i analiz ekonomicznych.