Aktualne publikacje znajdziesz na Research Gate.
Obrót nieruchomościami mieszkaniowymi po transformacji ustrojowej na przykładzie miasta Kalisza” 2013

„Rola jednostek samorządu terytorialnego w obrocie nieruchomościami na rynku lokalnym na przykładzie Kalisza” – w „Samorząd terytorialny 20 lat po… Ekonomiczno-finansowe i prawne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Prace naukowe Instytutu Zarządzania, Zeszyt naukowy nr 20, WENERSKA B. RED., Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,2010
„Raport z badania stanu baz danych w Polsce” Rącka I, Krzempek J. opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
„Identyfikacja czynników wpływających na wartość nieruchomości na podstawie analizy kaliskiego rynku gruntów niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym” w „PROBLEMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PODREGIONIE KALISKIM” MIZGAJSKA H.,Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2010
„Potrzeba określania wartości nieruchomości wobec wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju miasta” w „WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ. DETERMINANTY KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” BARTKOWIAK P. RED., wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 2010

„Oznaki kryzysu na rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie wybranych miast Wielkopolski” w „RYNEK NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH W CZASIE KRYZYSU I PO KRYZYSIE” NOWAK M. SKOTARCZAK T. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2010
„Oznaki kryzysu na poznańskim rynku nieruchomości – analiza transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym w latach 2001-2009 w dzielnicy Grunwald, opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
„Czynniki wpływające na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu mieszkaniowym jednorodzinnym na podstawie analizy kaliskiego rynku nieruchomości w latach 2003-2008”, opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
„Analiza relacji wartości jednostkowych nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu mieszkaniowym w zależności od powierzchni w Poznaniu w latach 2001-2004” opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
„Analiza relacji wartości jednostkowych nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe w zależności od powierzchni w Poznaniu w latach 2001-2004” opublikowany w: Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego