Zleceniodawcy i Partnerzy 

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miasta i Gminy Pleszew

Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

I Urząd Skarbowy w Kaliszu

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Spółdzielnia Mieszkalniowa Śródmieście w Kaliszu

Spółdzielnia Mieszkalniowa Energetyk w Kaliszu

AQUAPARK KALISZ Sp. zoo.

DOSSCHE Sp. zoo.

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego Sp. zoo. w Kaliszu

PKS w Kaliszu Sp. zoo. 

Budrem Development Sp. z o.o.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu (we współpracy)

Urząd Miejski w Poznaniu (we współpracy)

Przedsiębiorstwa budowlane, developerzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, banki

Klienci indywidualni