Ceny 

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa z zamawiającym.
 

Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości.
 

Opłata za wycenę jest natomiast wypadkową następujących czynników:
 

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności jego staż zawodowy, ukończenie specjalistycznych studiów lub szkoleń a zakresie wyceny,
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
  • stopnia rozpoznania przez wykonawcę rynku lokalnego dla danej wyceny w momencie jej rozpoczynania.

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego klienta w zależności od powyższych czynników.
Przykładowe ceny wycen typowych
lokal mieszkalny: od 400 zł
dom jednorodzinny: od 800 zł
działka niezabudowana: od 500 zł
lokal uzytkowy: od 700 zł
nieruchomość komercyjna - magazynowa: od 2000 zł
nieruchomość komercyjna - biurowa: od 2200 zł
nieruchomość komercyjna - usługowo-handlowa: od 2500 zł
 

Zamówienie

Zamówienie wstępne powinno zawierać:
1. imię i nazwisko / nazwę zamawiającego
2. adres e-mail
3. numer telefonu
4. okreslenie przedmiotu wyceny (lokal mieszkalny - odrębna własność / lokal mieszkalny - prawo spółdzielcze / lokal użytkowy / budynek mieszkalny / budynek gospodarczy / budynek komercyjny / grunt / inny)
5. opis przedmiotu wyceny
6. lokalizacja nieruchomości
7. okreslenie właściciela nieruchomości
8. powierzchnię nieruchomości
9. cel wyceny
10. oczekiwany czas wykonania zlecenia
11. inne istotne dla zamawiającego informacje